Categorie archieven: Geen categorie

De Pedagogische Polonaise

Geen optocht dit jaar, maar wel een ‘coronabevrijdingsfeest’ koppen lokale media. En zo voelt het ook wel een beetje nu de zon weer wat kracht begint te krijgen, de krokussen al weer uitbundig bloeien en het embleem ‘Oeteldonk draoit deur’ op de kiel genaaid kan worden. Boer Knillis kan volgende week vanaf zijn sokkel op de Markt weer tevreden toekijken hoe alle grote en kleine ‘boeren’ en ‘durskes’ gelukkig weer een beetje normaal kunnen doen. Zonder mondmasker, getooid met de Oeteldonkse tricolore neemt een bonte stoet afscheid van lockdowns, teststraten, boostercampagnes en persconferenties en bepaalt het Oeteldonks protocol voor enkele dagen de ‘gevuulstemperatuur’. 

Een mooi moment om de afgelopen twee jaar nog eens aan ons voorbij te laten trekken in de vorm van een pedagogische polonaise. Terugkijkend vanuit een omgekeerd Oeteldonks perspectief: Is er nu sprake van een leerachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong, van routineuze schooldagen of unieke leerervaringen voor het leven, van star onderwijsdenken of wendbaar pedagogisch-didactisch handelen? Alles kwam voorbij en voor mij waren dit enkele belangrijke pedagogische lessen. 

Mensen zijn comfortgevoelige wezens. Ze houden van voorspelbaarheid en bij rust, reinheid en regelmaat vaart iedereen wel. De afgelopen tijd hebben kinderen, ouders en collega’s een harde leerschool gehad dat niet alles zo maakbaar is als experts ons willen laten geloven. We hebben om leren gaan onzekerheid en tegenslag, hebben ervaren dat angst een slechte raadgever is en dat humor en relativering het beste medicijn is tegen somberheid. Deze Vastenavond is dan ook een uitgelezen moment om deze donkere periode af te sluiten met een polonaise van plezier, humor en gein. 

Carnaval is een periode van vieren en verbroederen. Wat waren de kinderen blij dat ze na een lockdown hun vriendjes en hun juffen en meesters weer konden ontmoeten. Wat zijn we blij dat teambijeenkomsten geen Teams-overleg meer is. Socialisatie zeker zo belangrijk als kwalificatie. Carnaval is van oudsher een feest van ontmoeting en Brabantse gezelligheid. Dat zien we ook terug in de statistieken. Als we ons de afgelopen periode van een ding zeker niet ‘onthouden’ hebben dan is het intieme feestvreugde, want er is een heuse geboortegolf met nieuwe ‘boerkes’ en ‘durskes’ in aantocht.   

Alle papa’s en mama’s kunnen nu gelukkig weer gewoon aan het werk, want thuiswerken in combinatie met thuisonderwijs was voor menig gezin een behoorlijke uitdaging. Kinderen ontdekten dat hun ouders niet allemaal even goede leerkrachten zijn, ouders spraken vol bewondering en waardering voor ons prachtige vak, in een projectie op het provinciehuis werden we ‘onderwijshelden’ genoemd en ook in Den Haag staan we nu bekend als cruciaal beroep en een vitale sector. Als er iemand de afgelopen tijd een Stêên of Fêêm verdiend heeft, dan zijn het wel al die leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directeuren en onderwijs-ondersteuners, die zich iedere dag uit de naad werken.

Met carnaval zijn we uitgelaten, zijn we gelijk, behandelen we elkaar met respect, geven we rondjes of halen we een drankje voor elkaar. Op Vastenavond start ook de vastentijd. Laten we hopen dat de landelijke politiek onthouden heeft wat zij ons vorig jaar heeft beloofd. Er zijn immers nog vele extra miljarden nodig o.a. voor het bestrijden van de impact van corona, voor goed personeel en eigentijdse frisse en schone gebouwen. 

Vele kleine Oetels herrijzen nu gelukkig weer uit het Oeteldonkse moeras. Luid horen we het kwekfestijn van een grote groep kinderen die de afgelopen tijd kopje onder is gegaan. Schrijnende situaties achter de voordeur, eenzaamheid, depressie en verveling, geen aandacht of hulp, etc. Praten over grote thema’s als armoedebestrijding, gelijke kansen of preventieve jeugdzorg is vooral nog veel beleidsmatig gekwaak. Straks niet meer, want carnaval in Oeteldonk is het feest van de inclusie; iedereen kan en mag naar vermogen meedoen ongeacht leeftijd, seksuele gerichtheid, levens- of politieke overtuiging, ras, geslacht, afkomst, handicap, etc. In de pedagogische polonaise van het leven is er plaats voor iedereen. 

Geen polonaise zonder ‘meer muziek in de klas’. Ruim 60 meziekskes zorgen de komende dagen voor de nodige ammezuur. Het is tijd voor ‘de liefde en de gein’. Even geen zorgen om de ‘poen of het sjacherijn’. Samen in polonaise de nodige pedagogische inspiratie opdoen voor de rest van het schooljaar dat is het devies. Trek je kiel aan, geef een rondje, vorm een polonaise en zing daarna uit volle borst het Oeteldonks volkslied … En eens in ’t jaar met Carnaval, viert men met zang en glas een jolig, prettig narrenfeest … Dan heerst er vreugde overal naar lichaam en naar geest …

Houdoe … en da ge bedankt zijt da witte ….

Deze column downloaden >>>

Next step interview

In Bestuur, beleid, management en pedagogiek in het kindcentrum verscheen in mei 2019 een interview met mij als kantelaar in onderwijs.

Kantelaars zijn mensen met bijzondere eigenschappen. Zij slaan inhoudelijk een nieuwe weg in en realiseren hun ambities. In deze serie interviewt Wilma Schepers samen met Gerdi Meyknecht en Anki van Duin van PACT voor Kindcentra een aantal kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen.

Bekijk en/of download het interview >>>

Teachers in pokhara

Van 25 maart tot 5 april was ik in Nepal namens de Stichting THEOLE op uitnodiging van NFORDST. Hoe komt dat zo?

Toen ik in 2010 aantrad als bestuurder bij KPZ in Zwolle, had ik kennismakingsgesprekken met alle medewerkers. Ik vroeg hen naar hun droom; wat wilde zij nog verwezenlijken met of door onderwijs? Docent GLB Bert Thole was op sabbatical geweest in Nepal. Hij had als droom om in een van  de armste landen ter wereld een teacher training course op te zetten, zodat meer kinderen beter onderwijs konden genieten. Samen met oud docent en Nepal ganger Theo Hulshof hielp ik hen om de Stichting THEOLE (Teachers Helping Educators and Other Learners Everywhere).

Met donaties, sponsoren en goede doelen acties lukt het de stichting sinds 2010 om een paar keer per jaar een groep docenten naar Pokhara in Nepal te sturen om trainingsweken voor schoolleiders en leraren te organiseren. In de tussenperiodes gaan studenten erheen op buitenlandstage en ook via digitale platforms ondersteunt de stichting.

Toen we in 2016 de eerste Nepalese ‘star schools’ certificeerden nodigden de directeuren me uit om naar Nepal te komen. Nu ze hun eerste internationale Teachers in Pokhara conference gaan organiseren is het zover.

Naast het verzorgen van enkele lezingen en workshops ben ik er ook heen geweest om het resultaat van het werk van THEOLE te bekijken en de mogelijkheid tot samenwerking met lokale universiteiten te onderzoeken. Daarnaast was ook nog wat tijd om te genieten van dit fascinerende land, de tradities en haar gastvrije bevolking.

Download hier mijn ervaringen in Nepal:

Post 1 >>>

Post 2 >>>

Post 3 >>>

Post 4 >>>

Post 5 >>>

Post 6 >>>

Post 7 >>>

Post 8 >>>

Post 9 >>>

Post 10 >>>

The Pokhara declaration >>>

De stichting THEOLE heeft vijf uitgangspunten:

  • de ontwikkeling van kinderen, leraren en directeuren gaat hand in hand;
  • altijd in samenwerking met bekende en betrouwbare lokale partners;
  • lokaal betekenisvol leren, dus aansluitend bij het Nepalese curriculum en de cultuur;
  • wederzijdse bereidheid tot investeren in tijd, geld en energie;
  • minimale kosten en een maximaal leereffect!

Om onze onderwijsactiviteiten in Nepal mogelijk te maken, denk daarbij aan: cursussen, conferenties, leermiddelen, een eenvoudige infrastructuur voor afstandsleren, hebben wij uw steun nodig. Maak het mee mogelijk dat leraren, directeuren en scholen in Nepal een grote stap vooruit maken.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL18RABO0162364636, ten name van Stichting THEOLE onder vermelding van Donatie Stichting THEOLE. De Stichting heeft een ideëel doel en valt onder de ANBI-regeling.

Daarnaast is het mogelijk om t.b.v een fondsenwervingsactie ook een van de initiatiefnemers iets te komen laten vertellen over het project. Neem dan contact op met docent Bert Thole, + 31 (0)38 4217425, b.thole@kpz.nl