Curriculum.nu

Op Curriculum.nu kun je meedenken over het curriculum van de toekomst. Men wil:

  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs

Er worden curricula ontwikkeld voor negen leergebieden: Nederlands, Engels / MVT, Rekenen & wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur en Bewegen & sport 

In 2019 hebben de ontwikkelteams de vraag beantwoord wat leerlingen in hun ogen zouden moeten kennen en kunnen. Recent heeft een wetenschappelijke curriculumcommissie zich over de voorstellen gebogen.

Wat volgens mij nog steeds ontbreekt in de dialoog is een samenhangende visie op HOE onderwijs van morgen vorm te geven.

Daar gaat mijn nieuwe boek  ‘Wat echt telt …’ over.

Om alvast in de stemming te komen heb ik een artikel geschreven voor schoolleiders in het funderend onderwijs getiteld: Leiding geven aan onderwijs van morgen.

 

Geef een reactie