Kenmerken van morele leiders

Morele leiders in het onderwijs bezitten volgens hun collega’s de volgende 10 kenmerken:

  1. Het zijn betrokken mensen met hoge verwachtingen
  2. Ze voelen zich primair verantwoordelijk voor de leerling
  3. Ze durven stelling te nemen
  4. Je weet wat je aan ze hebt; wat ze zeggen doen ze ook
  5. Ze zijn aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid en zijn transparant in hun beslissingen
  6. Ze investeren in relatie, reflectie en dialoog
  7. Ze hebben respect voor mens en omgeving
  8. Ze pakken ongewenst en fout gedrag aan
  9. Ze weten de goede balans te vinden in lastige dilemma’s
  10. Ze zijn zich bewust van hun machts- en gezagsbasis en gaan hier zuiver mee om

Je reactie

Is jouw leidinggevende hier een voorbeeld in?
En jij zelf?

Geef een reactie