Ontkoppeling in organisaties

Werknemers ervaren het iedere dag, niet alleen in bedrijven maar ook in de non-profitsector.  Te groot, te veel of te snel, maar vooral ook te ver van de alledaagse praktijk.

Ideeën ontsproten aan het brein van beleidsmakers, bestuurders, adviseurs of managers, worden met veel tam tam geïntroduceerd in de organisatie, maar sterven om uiteenlopende redenen een zachte dood, omdat de werkvloer er niets van snapt of met hele andere zaken bezig is.

Herkent u ze?

onthoofde-gefragementeerde organisatie

De visies met alle grote woorden zijn er wel, maar ons gedrag verandert niet echt. De kloof tussen theorie en praktijk, tussen directiekamer en werkvloer, tussen bedenkers en uitvoerders is te groot geworden. De verwarring regeert en we zien massa’s werknemers die zich moedig staande proberen te houden in een wel heel snel veranderende wereld. We hebben de grenzen van het effectiviteitstijdperk bereikt.

Deze ‘Leiderschap Denkspeeltuin’ gaat over ontkoppelingen in organisaties. Om in de stemming te komen het artikel: Waarom het onderwijs maar niet kantelt.

In het submenu de volgende ‘denkspeeltuintjes’:

Regieverlegenheid
Ruilhandel

Speel jij ook met gedachten over deze thema’s?
Plaats gewoon een  reactie.

 

Geef een reactie