School straks

Funderend onderwijs (0-14 jaar)

 • Biedt een stevige, veilige en brede basis voor ieder kind
 • Ontdekt en ontwikkelt talenten, stimuleert ondernemendheid en biedt ruimte voor keuze en specialisatie
 • Bereidt kinderen voor op de onbekende toekomst

De school van straks

ontwikkelcentrumHet is:

 • een leeromgeving bestaande uit fysieke of virtuele ruimte of een groep die impulsen, uitdagingen, informatie en gereedschap levert om je te ontwikkelen
 • een instituut met een duidelijke maatschappelijke opdracht waar een ontwikkelcontinuüm met beproefde en betaalbare publiek-private interventies wordt geboden
 • een in de lokale of regionale context passende configuratie van organisaties en instituties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal dient

Een leraar die daar werkt kan omgaan met de paradox van:

Ruimte bieden

 • ziet bij ieder kind talenten en ontwikkelingsmogelijkheden en sluit daarbij geen kinderen uit;
 • werkt interprofessioneel als pedagoog, ontwerper, organisator en uitvoerder van leeractiviteiten die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van individuele kinderen en de groep;
 • en benut daarbij alle kansen en mogelijkheden in de gegeven context.

Kaders stellen

 • samen met ouders en andere professionals vanuit het ontwikkelcentrum.
 • vanuit de filosofie één kind/gezin, één plan, één effectieve aanpak.

Je reactie

Vind je dit een aantrekkelijke gedachte?
Zou je er wel willen werken?
Mis je iets?

Meer lezen:

PACT voor Kincentra 
Inclusief, integraal en interprofessioneel werken van 0-15

 

Geef een reactie