Schrijf soms wat

Heijmans, J. (2024). Epiloog. In Fullan, M. Schoolleider 2.0. Drie sleutels om impact te vergroten. Helmond: OMJS. Bestellen >>> 

Heijmans, J. (2021). Wat echt telt. Een denkkader voor toekomstig onderwijs. Helmond: OMJS. Bestellen >>>

Heijmans, J. (2019) Epiloog. Fullan, M. Nuance. Hoe leren nuanceren je een succesvol leider maakt. Helmond: OMJS. Bestellen >>>

Heijmans, J. (2018) Introductie. In Heijmans, J & Christians, J. (Ed). The Dutch Way. Leren, lesgeven en leiderschap in het Nederlands onderwijs. Helmond: OMJS/DeBrink. Bestellen >>>

Heijmans, J. (2017) Introduction. In Heijmans, J & Christians, J. (Ed). The Dutch Way in Education. Teach, learn and lead the Dutch Way. Helmond: OMJS/DeBrink. Bestellen >>>

Heijmans, J. (2016) Epiloog. In Fullan, M. Vrijheid in verandering: Leiding geven, complex of toch simpel? Helmond: OMJS/De Brink.  Bestellen >>>

Heijmans, J. & Spitteler, J. (2015) Epiloog. In Hargraeves, A. Uplifting Leadership. Over opwaartse kracht in organisaties. Helmond: OMJS/De Brink. Bestellen >>>

Heijmans, J. (2014). Epiloog. In Zhao, Y. Worldclass learners. Onderwijs voor een ondernemende generatie. Helmond: OMJS/De Brink. Bestellen >>>

Heijmans, J. & Verleg, P. (2013). Het mooie van onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Enkele prikkelende gedachten over de leraar basisonderwijs en de lerarenagenda. Zwolle: KPZ.

Heijmans, J. & Creemers, M. (2013). Van eiland naar WIJland. Collegiaal leren in de praktijk. Helmond: OMJS/De Brink.
Bestellen >>>

Heijmans, J. (2013). Epiloog. In Fullan, M. Stratosphere. De verbindende kracht van technologie, pedagogie en veranderkunde (pp 101-121). Helmond: OMJS/De Brink.
Bestellen >>>

Heijmans, J. (2013).Epiloog. In Sahlberg, P. Finnish Lessons. Wat Nederland kan leren van het Finse Onderwijs (pp 209-233). Helmond: OMJS/De Brink.
Bestellen >>>

Gankema, H. & Heijmans, J. (2010). De Kracht van Verbeelding; ontwerpdimensies voor toekomstig onderwijs. Den Bosch: KPC/E&S
Downloaden >>>

Heijmans, J. (2009). De zes geheimen voor Nederland. In Fullan M. De Zes geheimen van verandering (pp121-137). Vlissingen: Bazalt.
Bestellen >>>

Heijmans, J., Kok, J., & Sleegers, P. (2008). Weven zonder fouten, rode draden en nieuwe patronen voor duurzame innovaties in het primair onderwijs. Studie monitor kwaliteitsagenda PO 2008 – 2010. PO Platform Kwaliteit en Innovatie/Projectbureau PK!

Heijmans, J. (2006). Groeien in je vak met collegiale visitatie. E&S:Apeldoorn. Downloaden >>>

Heijmans, J., Sleegers, P., Redder, B. (2005). Bekwaam zijn en bekwaam blijven. Utrecht: NSA.

Heijmans, J. & Redder, B. (2004). Bouwen aan beroepskwaliteit; professioneel gereedschap om bekwaam, betrokken, bewogen en bevlogen te blijven. Utrecht: NSA.

Heijmans, J., Sleegers, P., Redder, B. & Engbers R. (2004). Schoolleiders; bekwaam, betrokken, bewogen en bevlogen. Utrecht: NSA.

Heijmans, J., Sleegers, P., Redder, B. & Engbers R. (2003). Beroepskwaliteit is onderwijskundig leiderschap tonen. Utrecht: NSA.

Heijmans, J. Leeferink, H., Redder, B., & Somsen, M. (2002). Van schoolleider tot Register Directeur Onderwijs. Utrecht: NSA (2002)

Heijmans, J. , Pelkmans A., Sleegers, P. & Somsen, M. (2001). Schoolleiders in ontwikkeling: Van vak apart naar professie. Utrecht: NSA.

Heijmans, J., Raaijmakers, N., van Weegen K. & de Wolf, A. (2001). Een goed begin is heel wat werk. Praktijkgids voor de instroom van nieuw onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Utrecht: AVS.

Heijmans, J. (2000) Zogenaamde duizendpoters, a.u.b.,De samenhang tussen verschillen in basisscholen en gewenste competenties van leraren in het primair onderwijs. Utrecht: AVS.

Daarnaast diverse artikelen in bladen o.a. Kader Primair, Veerkracht & Egoscoop.

Geef een reactie