Moreel leiderschap

Moreel leiderschap betekent je bewust zijn van de waarden die belangrijk voor je zijn, ze doorleven, ze toepassen en vervolgens integreren, zowel bij de beslissingen die je neemt als bij je handelen. Het betekent op een authentieke manier leidinggeven aan jezelf en aan je organisatie.

De morele dimensie van leiderschap is veelvuldig onderwerp van gesprek als er weer een schandaal of bestuurscrisis gemeld wordt in de media. Het blijkt een van de moeilijkst grijpbare dimensies van het concept ‘leiderschap’ te zijn.

Vanuit ervaring weten we dat er iets niet klopt met het moreel leiderschap in een organisatie als:

  • mooie woorden de actie vervangt;
  • herhaling of kopieergedrag de plaats van zelf nadenken inneemt;
  • angst regeert en actie op basis van kennis en ervaring belemmert;
  • meet- en regelsystemen goede oordeelsvorming in de weg staan;
  • competitie vrienden in vijanden verandert.

Met deze ‘Leiderschap Denkspeeltuin’ proberen we samen wat meer grip op de materie te krijgen. Als aftrap een wat ouder, maar daarom niet minder actueel artikel van mijn hand getiteld: Moreel Leiderschap

In het submenu de volgende ‘denkspeeltuintjes’:

Moreel of moralistisch leiderschap
Kenmerken van morele leiders

Speel jij ook met gedachten over deze thema’s?
Plaats gewoon een  reactie.

Geef een reactie