#Frisuitdecrisis

Wat mij vooral raakt aan deze zinnen, in dit soort quotes, is de hoopvolle toon. Het nieuwe, andere perspectief waar zo veel mensen, intens naar lijken te verlangen. #frisuitdecrisis staat symbool voor de nieuwe bril die we op mogen zetten. 

Het nieuwe normaal: Niet meer klassikaal frontaal, maar gedoseerd op maat digitaal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Toetsen voor de test van het leven ipv een leven vol testen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal voor functionerings-, voortgangs- en waarderingsgesprekken wordt:
Hoe gaat het met je ….
Waar ben je mee bezig …
Kan ik je ergens mee helpen …
#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: opvang is geen noodopvang maar een basisvoorziening. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: raakbaarheid in plaats van maakbaarheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een toekomst kun je het beste op vertrouwen bouwen #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elke kwetsbare groep is voor ons een doelgroep. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De school en de juf niet meer hoeven missen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: social distancing brengt mensen dichter bij elkaar dan de global economy. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: persoonlijke aandacht wint het van geautomatiseerde services #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elk stapje terug of stapje opzij brengt ons stappen vooruit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Afscheid nemen van vinkvee, turfsmurfen en spreadsheet fundamentalisten en een warm welkom voor frontliniewerkers, cruciale beroepen, en vitale sectoren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Dankbaar zijn, voor alles wat er wel is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Maak er wat van (met dank aan Bert & Ernie) #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Onderwijs is niet tijd- en plaatsgebonden meer, maar leerkrachtafhankelijker dan ooit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: werkgeluk in plaats van werkdruk. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: de gewenste intimiteit van een hand op je schouder. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: reduceer complexiteit, schrap onnodige regels en zet eens wat minder op papier. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen toetskramp meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: van infobesitas naar ….e-free lummeltijd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: ‘bewust’ (zijn) als emotie, naast blij, bedroefd, boos of bang. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Loslaten geeft ook houvast, nl dat er ruimte komt om het anders te doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: verandering omarmen betekent iets anders in de 1,5m samenleving dan in de 24/7 economie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gebruik maken  van de experts  in je eigen organisatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Al samen zoekend kom je tot betere oplossingen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: zonder dollen, onderwijs is meer dan protocollen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: van modelberekening naar kindertekening. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een kuchscherm is dat net zoiets als een klaagkraag moppermasker, scheldschort of zeurzeil? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een lockup is als je je het slot van jezelf afhaalt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: de ondersteuningsbehoefte van leraren: kinderen! #frisuitdecris

Het nieuwe normaal: Het gaat niet  om welk risico je neemt, maar om welk risico je loopt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: wendbaar personeel in vaste dienst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Rechten, regels en routine nu definitief vervangen door  vertrouwen, vakmanschap en verbeelding en dat aub iets meer in verbinding met elkaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Data dat is heel veel bla, bla ….. (Amber, 9 jaar). #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Op tijd rust nemen, want druk wordt het vanzelf weer. #frisuitdecrisis.

Het nieuwe normaal: Werken aan, hopen op en geloven in een betere wereld, blijven lege woorden als we niet ook iets gaan doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Technisch gezien is een glas altijd vol: 50% optimisme en 50% realisme (de negatieve variant klopt ook). #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Overleg met je team vanuit de vraag: wat heb jij gezien, gelezen of gehoord, waar wij iets van kunnen leren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niets is zeker voor degenen die zekerheid zoeken, maar alles is vrij voor degenen die vrijheid vinden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Naast rekenen en taal, wat meer aandacht voor jouw verhaal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Onzekerheidsvaardigheid leren op plekken waar het leven altijd al onzeker en vol risico is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: van het kind centraal naar het belang van kind en gezin centraal #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet ieder olifantenpaadje hoeft geasfalteerd te worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je het ver moet gaan halen, moet je er meer voor gaan betalen. # frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Naar school komen voor leer- en werkplezier. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het gewone weer waarderen als iets heel bijzonders. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De school als oefenplaats voor levensecht leren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Accepteren dat mensen anders mogen zijn dan jij. Ook ongelukkiger, onverstandiger, ongeduldiger, onzekerder, onvolwassener, etc. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kansarm is blijven luisteren naar oude opvattingen, kansrijk is ruimte geven aan de stem van de jeugd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Mensen waarderen in waar ze uniek in zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Winstdeling voor investeerders is bij elke volgende crisis geen verliesvermenigvuldiging voor belastingbetalers meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Heel veel afkijken; al sinds de Middeleeuwen  de meest krachtige didactiek

Het nieuwe normaal: Achterstand bestaat alleen bij een lineaire kijk op de wereld. #frisuitdrcrisis

Het nieuwe normaal: Kinderen en jongeren worden door de premier uitgenodigd om serieus mee na te denken over oplossingen voor hun toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met de kennis van nu weten dat wijsheid achteraf niets meer zal veranderen aan het verleden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zit je in de ontkenningsfase, de acceptatiefase of de actiefase van een duurzamer leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met kleine voorbeelden de grotere bedoeling laten zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: van de gangbare publieke opinie afdwalen in de kronkelpaden, de zijwegen en de achterbuurten van je eigen geest. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De wereld is een living lab geworden en wij zitten er middenin. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal:  Een thuiszitter is iemand die online wel verbonden kan zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Samen beleving oproepen en de verbeelding aanspreken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iets doen aan de vrijheid van meningsuitbuiting met al die zelfbenoemde deskundigen op TV. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van mens, milieu en maatschappij naar gezellig, gezond  en gelukkig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: verandering als enige constante. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: veel verkochte gereedschappen; blikopeners, maatbekers, opruimers, aanzetstalen, kantelhaken en kapzagen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als leider de wijsheid, creativiteit en energie van je mensen respecteren en ze zo min mogelijk voor de voeten lopen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een rechtvaardige economie zorgt voor welvaart een sociale maatschappij voor welzijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als iedereen naar jouw waarden en normen zou leven, ziet de wereld er dan beter uit? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een inclusieve samenleving zonder achterstelling, uitsluiting of discriminatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vraag het de kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: ontwikkelkansen doen zich op de meest onverwachte momenten voor. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De digitale leercurve is niet hetzelfde als de brede ontwikkeling van een kind. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geld, macht en ego vervangen door geluk, moed en eco #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van smaldenkers en snelle winsten naar dwarsdoeners met duurzame vergezichten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een ongelijke aanpak om kinderen meer gelijke kansen te geven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: gewoon lopen, soms even wat harder lopen, maar jezelf niet meer voorbij lopen. #frisduitdecrisis

Het nieuwe normaal: gratis kinderopvang, de school en maatschappelijk werk standaard in basisvoorziening van de toekomst #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Oppassen voor oude wijn in nieuwe zakken. Dit is DE kans om hardnekkige problemen fundamenteel aan te pakken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Alleen op papier verantwoorden wat wettelijk moet, op al het andere aanspreekbaar zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat is van waarde ipv wat is het ons waard. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De natuur duldt geen compromissen meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: tenminste twee keer per week echt contact met elk kind. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Aan de rand van je bubbel, vind je iemand die je wellicht kan introduceren in een andere bubbel. Blijf nieuwsgierig naar elkaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Opvoeden is meer dan eten geven, onderwijs is meer dan toetsscores. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet de vervuiler betaalt, nee die ruimt gewoon zijn troep op. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je comfortabel voelen bij het even niet weten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Door een varifocus bril naar de samenleving kijken: je bekommeren om de mensen in je directe omgeving en tegelijkertijd bewust nadenken over de wereld die je achter wil laten voor je (klein)kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een breakout team voor elke organisatie om op intelligente wijze uit oud denken en versleten werkwijzen te komen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: van leerplicht naar ontwikkelrecht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kinderen leren minder te consumeren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: de aangrenzende mogelijkheden in de zone van je naasten ontwikkelen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Minder afstand tot elkaar door meer ruimte voor elkaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vertrouwen op vakmensen, lokaal maatwerk en wat meer bestuurlijke moed om het ook echt anders te gaan doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vanuit weelde is het niet zo moeilijk armoede te bestrijden. Vanuit armoede weelde bestrijden is een onmogelijke opgave. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: optimistisch zijn over de toekomst van onze (klein)kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Scholen die naar buiten gericht zijn en met en in de maatschappij leren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als leraar iedere week een middag de les van je leven gaan geven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van ver weg vergadering naar dichtbij dialoog. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De wereld is niet fundamenteel veranderd, maar de omstandigheden wel.. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Klein geluk in plaats van grote dromen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken met je handen is net zo waardevol als werken met de bovenste vier centimeter van je hoofd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een cruciaal beroep leer je in de praktijk in interactie met burgers, leerlingen, patiënten en vakgenoten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ben je een leraar volgens het boekje of de leraar die je altijd al had willen zijn? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als onderwijsteam verstandige besluiten nemen in het belang van kind en gezin. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leiders die het beste in je naar boven halen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Alles wat beweegt heeft onderhoud nodig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je hoeft niet overal wat van te vinden, zeker als je er geen verstand van hebt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: vakantie zonder een to do lijstje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal in vakantietijd: Bij Corona gewoon weer even kunnen denken aan een Mexicaans biertje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: de tijd helemaal vergeten omdat je iets doet wat je echt leuk vindt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal niet alleen in vakantietijd: stilte en schone lucht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iedere dag een mijmermomentje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: wat minder Fortnite, Netflix en TikTok en wat meer gezelschapsspelletjes, koesterboeken en persoonlijke verhalen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als we het eens zijn over wat echt belangrijk is, zijn alle (wereld)problemen op te lossen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een democratisch systeem zonder politieke spelletjes. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Samen op weg naar beter in plaats van terug naar meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Even geen vakantie kunnen boeken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je in de vakantie niet als auto gaan gedragen door bij te tanken of op te laden. Pak gewoon  de fiets en geniet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als leider durven zeggen dat je het ook even niet weet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een goede leraar is Iemand die je enthousiast kan maken voor zijn vak. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Woeste ambities koesteren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van kantoortuin naar werken in je achtertuin. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een geslaagde restauratie is beter dan een mislukte innovatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Alles groeit en bloeit van liefde, aandacht en toewijding. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal in vakantie: Geen bestemmingstwijfel, inpakstress of fileangst meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ook geluk zit in een klein hoekje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het stille midden is niet zo uitgesproken omdat zij wel rekening wil houden met anderen en het andere. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal; je prettig voelen in een voortdurende staat van twijfel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als pensionado een beetje werken voor je AOW. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. #frisuitdecris

Het nieuwe normaal: Overstappen van bullshitbaan  naar betekenisvol bestaan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet meteen je mening geven, maar eerst een vraag stellen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat wendbaarder worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal in vakantie: Even niet denken aan methodeterreur of leerlingachtervolgsystemen,  maar een echt spannend boek lezen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Samen iets waardevols van de grond krijgen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Schaamte en excuus zijn de enige gepaste reacties aan je (klein)kinderen als je nu nog niets doet voor de wereld waarin zij straks zullen leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je selectief druk maken in plaats van veel drukte maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Bevrijding van de adviezen van adviseurs en de protocollen voor professionals. Zelf na blijven denken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vergaderen met minder woorden en meer essentie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: verschonen in plaats van vervuilen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: evenredige vertegenwoordiging van twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers, en zestigers en zeventigplussers in onze volksvertegenwoordiging. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Verstilling, vergeten en verveling als kenmerken van een goede vakantie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Heb het lef om te leren te leiden te laten en te leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Door steeds meer bos, de bomen gaan zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van stil zitten in een klaslokaal naar bewegend leren in de buitenlucht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De enige echt frisse school is de openluchtschool. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Jezelf de vraag stellen voor wie of wat ben ik nu representatief, voordat je iets roeptoetert. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: QR code,  kleurcode, dresscode …. zijn we nu allemaal codedieren geworden? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zonder liefde blijft het maar een koude bedoeling. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De mens als onderdeel van de natuur ipv de natuur als bezit van de mens. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: In het oerwoud van nepnieuws, geruchten, complottheorieën, propaganda en broodje aap verhalen jouw weg kunne vinden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van wat heeft dit kind, naar wat heeft dit kind nodig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Aandacht en toewijding zijn kenmerken van ‘meesters’ in hun vak. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Veranderen is vandaag doen wat je gisteren nog vreemd vond. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Verkiezingsprogramma’s zonder loze beloften. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Hoe knellender de structuur, des te meer ruimte voor avontuur. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het hebben over verantwoordelijk van meningsuiting. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Papier motiveert niet, mensen wel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet vanuit deficiëntie maar vanuit potentie naar kinderen gaan kijken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Big data of small talk, waar heb je het meeste aan in jouw dagelijks werk? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De niet gemiddelde leerling als de nieuwe standaard voor onderwijs. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van de betere versie mijn ik, naar een gezamenlijk beeld van ons betere wij. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: transitieministers bijvoorbeeld duurzame economie, inclusieve samenleving, participatieve democratie, vitaliteitszorg, etc. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: MVO wordt vijf dagen betaald, vier dagen werken voor de baas en de vijfde dag voor de klas, in de zorg of ander cruciaal beroep, #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van onvoorspelbare toekomst naar voorstelbare toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van kennisoverdracht en zinloos toetsen naar attitudevorming en zinvol bijdragen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Duurzaam is waarde(n) behouden, vooral als mens. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het tegengeluid toelaten in je afwegingen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van risicobeheersing naar onzekerheidsaanvaarding. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De goede vragen stellen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Verlangen naar beweging leidt tot niets als je zelf ook niet gaat bewegen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Onderwijs dat de ‘taallat’ hoog legt en er daarmee voor zorgt dat gemakzucht niet beloond wordt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat minder snel iets van of voor een ander vinden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een samenleving vormen is iets wat je met en vooral voor elkaar doet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: We kijken voornamelijk naar de buitenkant, terwijl wat meer interesse in de binnenkant een wereld van verschil kan maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De lat zo hoog leggen, dat je er gemakkelijk onderdoor kunt lopen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een systeem dat in de toekomst beter tegen schokken bestand is, is flexibeler, kleinschaliger, digitaler en lokaler. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Na de 1,5 meter op straat, wordt 1,5 graad de maat voor klimaat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een school waar je ook dingen kunt afleren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Opnieuw uitvinden hoeveel risico we samen willen nemen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ophouden met de grootste tijdverspiller: Jezelf met anderen vergelijken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je de macht dreigt te verliezen over grote dingen, dan kun je maar beter focussen op wat dichtbij en wat je lief is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: wat meer ‘green time’ in plaats van ‘screen time‘ is goed voor iedereen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: wat meer zelfbeheersing.#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Grote zekerheden onderschatten en kleine onzekerheden overschreeuwen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als leraar haal je niet het beste uit leerlingen, maar probeer je het goede in hen naar boven te halen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Samenleven is een werkwoord, daar moet je dus iets voor doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een baas die er niet merkbaar wel is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Jezelf steeds bewust zijn van oorzaak, gevolg, actie en reactie en daar nog iets van leren ook. #risuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gelijke kansen krijgen mag niet zoiets zijn als de jackpot in de loterij van het leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Door al dat polderen en peuteren blijft er maar een slap aftreksel over van wat er echt nodig is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De stemming laten bepalen door wat de redelijke, veel minder luidruchtige meerderheid vindt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: werken als hybride leraar. Bijvoorbeeld ma/do veredelaar van gewas, di/vr voor de klas. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je meer thuis gaan voelen in een steeds veranderende wereld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Bij het managen van een crisis voortvarend zijn in het presenteren van feiten en terughoudend met vingerwijzen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De pandemiepaniek, coronakoorts, teststress of mondkapjesmanie achter je laten en even dromen van een mooiere, schonere en betere wereld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iedereen kan en mag meedoen omdat meer mensen inclusief gaan denken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gaan accepteren dat niet alles maakbaar en betaalbaar is #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ben je in je uitlatingen over de crisis onderdeel van de oplossing of van het probleem? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het onderwijs zo inrichten dat het overal en door iedereen genoten kan worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zwijg of knik instemmend als iemand anders al zei wat je te zeggen had. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je moet wel geïnformeerd zijn om informatie over te kunnen brengen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je niet meer in een jasje laten naaien dat je niet past. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van een huis hebben, naar er meer thuis van maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: wat minder vaak het vliegtuig nemen (ook als koning). #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Clicken van bericht naar bericht, geeft elk onderbuikgevoel ook een gezicht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal; Voor alles lijkt een stappenplan, protocol of afspraak te zijn. Leren we dan nog wel? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Varen op verdiend vertrouwen i.p.v. wantrouwen of blind vertrouwen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat liever of minder streng zijn voor jezelf.#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Durf groot te denken en klein te werken met aandacht voor detail. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er zijn op de momenten dat het echt nodig is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De elite moet de straat op en de schoolbanken in om de leefwereld van ouderen en jongeren te snappen, om gevoed door die wijsheid de maatschappij weer een beetje begrijpelijker in te gaan richten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je masker afzetten heeft tegenwoordig wel een heel letterlijke betekenis. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je als schoolleider met je team gaan voorbereiden op een situatie die je nu nog niet kent. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat minder marktwerking en wat meer maatschappelijk ondernemen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Beweging op gang brengen kost tijd en energie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je weet niet wat je niet weet, maar je kunt je er wel op voorbereiden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De school als kloppend hart van een vitale samenleving. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Verkiezingsprogramma’s  zonder loze beloften. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat creatiever worden omdat veel van het oude niet meer werkt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: ontwikkelingsvoorsprong in het leven ipv leerachterstand voor even. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Op tijd om hulp vragen betekent dat je weigert om de handdoek in de ring te gooien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gelukkig zijn er meer mensen met geduld en mededogen dan opvliegende mensen met kwade bedoelingen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Opstaan voor een ander is beleefdheid. Opstaan tegen onrecht een uiting van medemenselijkheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het langetermijndoel te laten winnen van onze kortetermijnbehoefte. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het verhaal van een ander is zeker zo interessant als je eigen verhaal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De kunst verstaan om in de kleinste momenten het mooie te zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ontmoetingen waar je met meer vragen vandaan komt, dan waarmee je ernaartoe ging. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De beweging maken van ego (wat ik belangrijk vind) naar eco (wat belangrijk is voor de wereld). #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Steun, liefde en compassie maken je sterker. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als leider sturen op de veerkracht, spankracht en daadkracht van je team. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Meer positief nieuws in de media. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet weten is nog altijd beter dan tegen beter weten in. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leren leven met onzekerheid als enige zekerheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een goede lesvoorbereiding vraagt heel wat werk. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als iedereen wil winnen, zijn er vooral veel verliezers. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gewoon je gezonde verstand blijven gebruiken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een negatieve testuitslag als positief nieuws. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De verantwoordelijkheid voelen en de vrijheid ervaren om het goede te doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een ander zien zoals hij is, zonder vooringenomenheid of vooroordeel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je weet waar je vandaan komt, is het makkelijker om te kiezen waar je naartoe wil. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: ‘Worden’ en ‘Zijn’ als hulp-,  koppel- en WERKwoorden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leven op een hoogvlakte voor velen in plaats van op een top voor enkelen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Uitspreken, afspreken en elkaar ook wat meer ergens op aanspreken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Doen wat voor iedereen het lastigst is, jezelf veranderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Na Black Friday wat meer Goede Vrijdagen gaan overwegen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een hoopvolle toekomst creëren door andere keuzes te maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zorg of onderwijs is geen product, het is een relatie, één die tijd en ruimte vraagt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leer van gisteren, leef vandaag en hoop voor morgen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat minder bang zijn en/of je wat minder angst aan laten jagen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen kind meer uit het oog verliezen #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: op zoek gaan naar de funfactor in je werk. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met iets kleins iemand ontzettend blij maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Voor het slapen gaan een verhaaltje voor de kinderen en een podcast voor volwassenen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Socialiseren laten prevaleren boven kwalificeren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je met de tijdsgeest wil trouwen, ben je snel weduwnaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je probeert te doen wat anderen onmogelijk achten, maak je jezelf meestal niet geliefd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Optimisme als morele plicht. Als we dat loslaten wat voor perspectief bieden we onze (klein)kinderen dan nog. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van improviseren naar ervan leren en gaan innoveren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Bij een vergadering samen bepalen waar het gelijk van de een begint en waar het voor de ander stopt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elke bubbel kun je doorprikken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Goede bedoelingen die niet goed genoeg meer zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Scholen sluiten om ouders thuis te houden. #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: politiek jojoën met schoolgaande kinderen. #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: Het kind van de december rekening zijn. #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: Zijn kinderen dan geen essentiële producten? #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: Met z’n allen zoveel consumeren, dat kinderen weer thuis moeten leren. #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: Vroegtijdig vreemde talenonderwijs (vvto): Lockdown. #nietzofrisdiecrisis

Het nieuwe normaal: Als je niets kapot maakt, dan hoef je het ook niet te repareren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Teveel kabaal aan de randen, terwijl het realiseren van idealen zich toch echt in het compromis van het midden bevindt. #friduitdecrisis

Het nieuwe normaal: Houd moed, het komt goed. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat nu nog afwijkend is, is straks heel normaal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een kans is een nieuwe route naar een (on)bekende bestemming. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Op reis in gedachten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iemand een feestelijk gevoel bezorgen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het ‘goede’ omarmen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Dankbaar bij voorspoed, geduldig bij tegenspoed en vertrouwen op wat spoedig komen gaat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het betere ligt voor ons, omdat het oude niet goed genoeg meer is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De Top 2000 als countdown naar het einde van de lockdown. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: zullen we dat terugblikken maar een jaartje overslaan? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een oud jaar klinkt als iets dat niet zo fris meer is, daarom op weg naar #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal in 2021: Vuurwerk in de liefde. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Let een beetje op elkaar in dit nieuwe jaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Dit jaar geen goede voornemens, maar mooie ambities. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Erkennen dat er grenzen zijn voor onze begeerte naar een steeds beter en langer leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Haalbare  voornemens als kortere werkdagen, vaker korte pauzes nemen en vooral kleine dingen doen die je plezier geven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leerlingen kansen geven, door ze elke dag opnieuw te zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Weer in je blote mond mogen lopen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Weer een beetje normaal gaan doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Re-USE, Re-DUCE, Re-CYCLE, Re-DESIGN en Re-NEW –> Samengevat: Re-THINK. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het goed functioneren van de mens weer belangrijker maken dan het goed functioneren van het systeem. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: prestatiedenken geeft nooit voldoening, omdat ‘meer’ en ‘sneller’ onverzadigbaar zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van ‘ik heb er iets mee te maken, maar ik ben er niet van’ naar ‘ik ben er niet van, maar ik ‘wil er wel wat mee’. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal Nieuwe leiders creëren een optimale context voor gewenst gedrag. De push, de pull en het voorbeeld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Corona niet meer als punt 1 van iedere agenda, maar terug naar de bedoeling van je organisatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: je aandelen in een bedrijf of jouw aandeel in de samenleving? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je het geheel beter overziet, weet je wat je te doen staat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een nieuw kabinet met themaministers en doelgroep staatssecretarissen #frisuitdecrisis.

Het nieuwe normaal: De rust vinden om aandachtig één boodschap tot je te nemen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Blue monday alle kleuren van de regenboog geven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Erbij horen en allemaal mee mogen doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat minder reflexen en wat meer reflecteren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Optimisme is de brandstof voor hoop. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De toekomst heb je niet in de hand, maar ligt wel in jouw handen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven is meer dan een bundeling van getallen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er worden nu zaken bevraagd, waar we normaal eigenlijk nooit over nadenken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen gehoor meer geven aan het grote ongenoegen van te goedgelovigen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gezag accepteren als iets wat erbij hoort in een rechtsstaat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Meer corrigerend vermogen in de samenleving organiseren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Media die relativeren en gebeurtenissen in het juiste perspectief plaatsen ipv angst versterken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Dagelijks topsport bedrijven aan het bed, op straat of voor de klas lukt niet met één functioneringsgesprekje per jaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zorgzame leiders, die betrokken zijn op de gevoelens en ervaringen van de mensen die ze leiden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: 1,5m is te ver weg om te knuffelen, maar niet te ver om geen warmte te kunnen voelen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er is geen achterstand, er is geen voorsprong. Het is gewoon wat het is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De artificiële intelligentie van een computer staat nog in geen enkele verhouding tot de persoonlijke aandacht van een goede leraar.#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Welke zekerheid zoek jij? Die van betaalde verzekeringen, bedachte protocollen, betrouwbare samenwerking of de zekerheid dat onzekerheid gewoon bij het leven hoort. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken volgens protocol, routekaart, kwaliteitsambitie of met je onderwijshart? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken met een pestprotocol voor het hele onderwijs. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Afscheid nemen van alles waar tijd, geld, energie en motivatie uit lekt #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Even geen zwarte scenario’s meer, want alle zwartgalligheid en alle zwartkijken verdwijnt als sneeuw voor de zon in een winterwonderland van sneeuwpret en ijsplezier. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat vaker stilstaan bij wat ons beweegt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: weerstand opbouwen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vooruitgang boek je door te accepteren dat er ook  geregeld terugval is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als we de ander iets meer ruimte laten, ontstaan er vanzelf grotere leerkansen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wie zijn echt deskundig? Wie bedenken werkbare oplossingen? Wie bieden troost en perspectief? Juist …. de vakmensen  uit de praktijk. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Burgers zijn meer dan algoritmes, patiënten meer dan zorgkosten en kinderen meer dan toetsscores. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: loslaten wat je toch niet beet kunt pakken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: geen code rood als tijdelijk weeralarm, maar een voortdurende staat van bewustzijn van klimaatverandering. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal in vakantietijd: Het doet er even niet toe wat je doet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ook de (virus)waarheid ligt ergens in het midden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De toekomst begint bij de kinderen, de leerlingen, de studenten van nu…#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet spreken over leerachterstand of herstel . nl, maar over ontwikkelkans . nu. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: voordenken ipv nadenken, want anders ben je te laat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: 3V’s vertrouwen, verbinding, verbeelding 

#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Rust, regelmaat, reinheid en aub ook wat meer ruimte. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vertrouwen in mens ipv machine(bureaucratie). #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kleding die meerdere seizoenen mode blijft. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iets proberen te begrijpen voor we  ingrijpen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Herwaarding van het ambacht.#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niets menselijks is ons gewoontedieren vreemd. #frisuitdecrisis 

Het nieuwe normaal: Ben je na een jaar Corona al besmet met het enthousiasme of de goede ideeën van een collega? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een ontwikkelgebied onzekerheidsvaardigheid ipv faalangstreductietraining. #frisuitdecrisis.

Het nieuwe normaal: De richting komt van leiders, de ruimte is van medewerkers, de rekenschap is het trotse verhaal van beiden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Goede leiders leren hun mensen wat verlangen is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Alles waar je moeite voor moet doen voelt als een persoonlijke overwinning. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ernaar streven om de beste versie van jezelf te worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De belangrijkste keuze is niet de keuze die we niet gemaakt hebben, maar de keuze die we nu wel maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vertrouwen, dat is toch uiteindelijk de prachtigste basis om het leven te leiden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Van organiseren naar beweging veroorzaken. #frisuitdecrisis

Een ‘slimme’ energiemeter zit niet alleen in de meterkast, emoties vertellen ons waar tijd, geld, energie en motivatie lekt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Correct Nederlands (in de betekenis van foutloos en passend) als een kernopgave voor het onderwijs. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat vaker rust in je hoofd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Waar volle hoofden en lege magen met een kort lontje naar school komen, is leren soms wel heel moeilijk geworden. #nietzofrisindecrisis

Het nieuwe normaal: De eindstreep van de crisis komt in zicht. Tijd om te bepalen welke toekomst jij verkiest. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Hoe meer zaken  mensen zelf kunnen regelen, hoe minder een overheid of orgaan zich ermee hoeft te bemoeien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Stel jezelf bij elk plan of voornemen de vraag: is het goed voor mij, voor jou en voor ons? Bij drie keer ‘ja’ gewoon Doen! #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het belangrijkste wat een leraar kan doen voor de toekomst van een kind is heel goed lesgeven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een mens is meer dan zijn politieke opvattingen of zijn stemkeuze. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Hoe lokaler de eindbeslissing des te beter de oplossing. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leren voor de toets van het leven ipv van leren voor een leven vol toetsen. #frisuitdecrisi

Het nieuwe normaal: Het systeem dat zijn WIJ toch? #frisisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: uit het moeras van oud denken naar de top van nieuw kunnen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Terug naar de bedoeling. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet teveel verwachten, dan word je ook niet teleurgesteld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Achter elke functie in je organisatie schuilt een  mens met verlangens, twijfels en behoeften. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met je (klein)kind op weg naar een betere wereld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Terug in welvaart, vooruit in welzijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Vastdenken is van elk probleem een ramp maken, losdenken is uit elke ramp een les trekken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een jaar pandemie leert ons meer over onszelf dan eeuwen boekenwijsheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het beste of de beste willen zijn, is de vijand van alles wat al goed is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leesbeleving gaat er niet om dat je leest, maar om wat je leest. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wanneer ga jij een gezonde verstoring veroorzaken? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Artiest zijn in je klaslokaal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gewoon de waarheid vertellen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een dosis verbeeldingskracht als je wereldje of je bubbel te klein is geworden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven draait niet om contanten of concurrentie, maar om vermogen en verbinding. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Tegenkracht als alternatief voor denk- en daadkracht  zorgt voor veerkracht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je speelt moet je niets. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Heel dicht op de huid van de tijd gaan leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Luisteren om te begrijpen ipv luisteren om op te lossen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Dualisme waarbij coalitie én oppositie een regering werkelijk controleren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Nu de zekerheden van de oude wereld verdwijnen zijn, hebben we nieuwe verhalen nodig over mogelijke wegen naar een gewenste toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een aandachtige klas die liphangt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je de dingen leert zien kun je ze niet meer niet zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niemand kan achterstand oplopen ten opzichte van de eigen ontwikkeling. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De plek waar er volop ruimte is voor jou, de ander en het andere. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gewoon weer een feestje mogen vieren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ruimte en vertrouwen in de samenleving om weer wat meer te mogen organiseren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Jezelf kunnen zijn in de ruimte van anderen en het andere. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er mag ook af en toe eens iets mislukken. Daar leren we van. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een gezond lijf, zelf je tijd in kunnen delen en overal iets positiefs in kunnen zien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Doe meer met ongeveer #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet meer zo druk zijn met reageren, zodat we weer meer aan het echte werk toekomen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je in één systeem de fouten gaat zien, ga je ze ook in andere systemen zien. Het gaat niet meer om mensen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Volharden in de aanname ‘Ik weet wat er is en wat ik had’ of keuzes leren maken waarvan je niet weet hoe die voor jou uit zullen pakken? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: We zijn het geduld met onze kinderen een beetje kwijtgeraakt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: out of the box komt helemaal in onze circle of trust, oftewel in gewoon NL vol vertrouwen buiten de lijntjes gaan kleuren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elke revolutionaire uitvinding start bij mensen die denken dat daarmee het oude gaat verdwijnen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leraar zijn is een ervaringsvak. Volg je hart want zo ven je van betekenis. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leven in een tijd waarin verworvenheden niet vanzelfsprekend meer zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Nuanceren is balanceren op het slappe koord van polarisatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Tegenspoed voorkomt dat we zelfgenoegzaam worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken heeft pas betekenis als je je verveelt in je vrije tijd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat is de vrijheid waard als je haar de ander ontzegt? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je eigen rol wat meer relativeren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat beter is voor mens en milieu goedkoper maken dan wat slecht slecht is voor mens en milieu. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elk idee is de moeite waard om goed bekeken te worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je creativiteit will vergroten, accepteer dan meer fouten, vergroot je tolerantie voor andersdenkenden en ben een beetje minder kritisch op elkaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als het stil is is fluisteren al genoeg om gehoord te worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Talent is een gave, succes een opgave. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kunst is het bijzondere gewoon maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen verloren tijd inhalen, maar gewonnen ervaringen goed benutten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal. Verwarring en beweging is goed. Er wordt dan namelijk collectief geleerd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: orde is ook af en toe wat meer chaos toestaan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Reflectie is misschien wel ‘even’ vakantie nemen in je leerproces. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Waar een wil is, is een omweg. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je verwachtingen aanpassen aan de realiteit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Beweging op gang brengen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Jij bent niet DE oplossing, maar onderdeel van een omgeving die samen een oplossing kan bieden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Minimalistisch leren leven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je weet hoe het voelt om te vallen, kun je ook elke keer weer opstaan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een theorie kun je terzijde schuiven, jezelf nooit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Neem een kind in gedachte. Wat gun je hem/haar aan levenservaringen? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken met lef en liefde. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De toekomst is groter dan de voorstelling die jij ervan kunt maken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen behoefte aan een herstelplan, wel aan een toekomstvisie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er is geen weg terug naar de toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet de mensen proberen te veranderen, wel de spelregels. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Om wat minder overtuigd te zijn van het eigen gelijk, zijn we een en al oor en openen we de ogen voor onze blinde vlekken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Hoe meer wetenschappers te weten komen over ‘wat werkt’, hoe stelliger beleidsmakers worden over wat er moet gebeuren.#frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Papier motiveert niet, mensen wel. #frisuitdecrisis

Het nieuw normaal: Wat echt telt … gaan lezen als je wilt weten hoe toekomstig onderwijs eruit ziet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je mensen bij elkaar brengt gebeurt er iets bijzonders. Ze kunnen elkaar raken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Tegelijkertijd verkeren op de morele hooglanden van het weten en de moerasgronden van het handelen. #frisuitdecrisis

Het nieuw normaal: Er is altijd meer perspectief, als je een ander perspectief inneemt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen marktwerking in opvang, onderwijs en jeugdzorg. Een kind is geen verdienmodel, maar een investering in de toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Press fresh forward. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als kind mogen raggen en ravotten in de ruige ruimte. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er ligt altijd meer ruimte buiten de kaders dan binnen de grenzen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Tussen empathie en ideologie ligt de sleutel voor gelijke kansen voor kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De werkelijkheid is onuitputtelijk en altijd rijker dan we denken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Gun jezelf wat meer nuance door niet in oneliners te denken. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Goed onderwijs is beleven en voorleven. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kijken is iets anders dan zien, luisteren iets anders dan horen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een goede en rechtvaardige samenleving wordt gevormd door mensen die bezorgd zijn om de waardigheid van anderen en het welzijn van het geheel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Elke dag een mijmermomentje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leraar zijn is een echt contactberoep. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ieder antwoord levert nieuwe vragen op. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Tussen wantrouwen en blind vertrouwen ligt verdiend vertrouwen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een goed gesprek moet een beetje prettig schuren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een (her)verdeelmodel ipv een verdienmodel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als professionals leren op de werkvloer, dan zijn er geen richtlijnen of protocollen nodig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niks werkt overal en alles werkt ergens. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Omdat tijd schaars goed is, heb je een grote verantwoordelijkheid om de tijd van een ander serieus te gebruiken. # frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Werken met de deskundigheid van de werkvloer ipv met het van achter het bureau bedachte plan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal; Ga het ongemak aan en doe wat de huidige en volgende generaties nodig hebben. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De leefwereld bevindt zich onder het systeemplafond. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Goed onderwijs is een cultuur van vertrouwen, samen bouwen en veel van kindjes houwen …# frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat we niet begrijpen of waarderen, zien we ook niet. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Relatie wil zeggen dat je gelijkwaardig bent in afhankelijkheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Welk woest aantrekkelijk initiatief heb jij deze week genomen? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Niet volgzaam uitvoeren wat gevraagd wordt door mensen met macht zonder kennis. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met je hele lijf leven ervaren ipv de bovenste vijf centimeter je leven laten bepalen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Met lef en moed het goede doen voor kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Denken trekt zich net als muziek, weinig aan van grenzen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De vraag blijven stellen; wat bezielt (sommige) mensen? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Topsport aan het bed, op straat of voor de klas, bereik je niet met een functioneringsgesprekje per jaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Om over je vak na te denken heb je tijd, ruimte en feedback nodig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je een steen wilt verleggen, heb je wel een rivier nodig om het water anders te laten stromen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal; Kijk verlangend van binnen naar buiten en nieuwsgierig van buiten naar binnen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je je gaat gedragen als een robot, dan word je er ook door vervangen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De waarheid is dat we heel wat zaken niet weten, nog niet weten, of zelfs wel nooit zullen weten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Succesen vieren, elkaar complimenteren en je waardering uitspreken zorgt ervoor dat iedereen een stapje extra wil zetten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Zoek waar je bezieling ligt en neem dat als anker, kompas en spiegel om het iedere dag iets beter te doen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het verschil tussen primaire levensbehoefte en levensbedreiging is de mate van klimaatbewustzijn van mensen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ga daar waar de potentie, de energie en de ideeën zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je toekomstplannen maakt, zijn ze dan voor jezelf of voor de wereld? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven is te kort om werk te doen waar je hart niet ligt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Kansarm hoeft niet te betekenen dat je onderwijs niet leerrijk kan zijn. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een leraar neemt je hand, opent je geest, raakt je hart en vormt je toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Meer aandacht voor ambachtelijkheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wanneer ben je voor het laatst gaan zitten met het gevoel ‘Ik verveel me’? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Iedereen heeft lummeltijd en scharrelruimte nodig. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: In welke mate ben jij opofferingsbereid en vergevingsgezind? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Publiek belang gaat altijd boven winst, want anders wint er op termijn niemand meer. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Moed is angst voelen en toch de strijd aangaan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven draait niet om getallen, maar om gezondheid, geluk en goed zijn voor elkaar. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Durf en experiment om de grote uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geniet eens wat meer van het gewone. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Angst weerhoudt om meer te doen dan pleisters plakken op het systeem als het gevaar bestaat dat dit slechter gaat functioneren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: In de toekomst is tijd het nieuwe geld. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: In het onderwijs willen werken, omdat je er zoveel zaadjes kunt planten. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Waarom niet groot gaan denken als je er met kleingeestigheid niet meer komt? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Om verschil te kunnen maken, moet je vooral kunnen luisteren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Laat je door van alles en nog wat inspireren, waardoor ieder moment waardevol wordt. # frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Even genieten van een mooi glas wijn of een lekker ambachtelijk biertje. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geen energie besteden aan zorgen of angsten, maar investeren in  dromen en verlangens. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er is geen evenwicht zonder tegenwicht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Verwondering, verbazing, verrassing, verbijstering en verveling zetten je beweging. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Organiseer activiteiten waar de drempel laag is en de lat hoog ligt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Samenspraak zonder tegenspraak wordt al snel een onoloog. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Hoe groter je bezit, hoe meer je bezit bezit neemt van jou. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Hoor echt wat een ander zegt en probeer te begrijpen wat hij daarmee bedoelt. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De ongewisse toekomst moedig tegemoet treden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De publieke ruimte is niet van mij, niet van jou, maar van iedereen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Geef meer complimenten, wie ze krijgt geef je vleugels. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Groots werk verrichten en zelf in de schaduw blijven staan. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven kun je niet photoshoppen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Ieder mens heeft recht op aandacht. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je hoeft niet overal iets van te vinden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal; Trots helpt je niet verder, je schaamtes overwinnen wel. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: zie het leven als een grote reis met kansen, obstakels en uitdagingen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Daar waar autonomie doorschiet komt het verbondene in de verdrukking. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Veranderen in een zaaltje is net zoiets als het volgen van een schriftelijke cursus dansen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een mens wordt gelukkig van hechte relaties en een gevoel van verbondenheid. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een kwetsbaar mens, kan met zijn gevoeligheid iets wezenlijks zeggen over zaken die door anderen nog genegeerd worden. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De hele dag achter een scherm, schermt letterlijk af. Zoek eens onbeschermd contact. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het leven is hier, nu en nergens anders. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Visie geeft richting, maar het handelen heeft consequenties. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Goed gezelschap voelt als een warm bad. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leiderschap is vooral relatie en een set activiteiten: je doet iets wat in ieders belang is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het vraagt moed van de professional om protocollen te interpreteren in plaats van te implementeren. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Leiderschap toon je vooral bij slecht weer in de organisatie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Afscheid nemen van (inter)nationale verspillingsfeestjes. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Spijt is een nutteloze emotie. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: In een instabiele wereld zijn leraren de stabiele factor voor kinderen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De perfecte ander bestaat niet. Zelf ben je het ook niet. #frisuitdecrisis.

Het nieuwe normaal: Risicovol spel in de ruige ruimte. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Al je geen risico durft te nemen, verandert er niets.#frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Leiders doen te weinig en dat weinige vaak ook nog te laat. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat er te veel is, moet je doen afnemen. Wat er te weinig is, moet je doen toenemen. #drisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het neoliberale ideaalbeeld dat alles altijd moet blijven groeien is achterhaald. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Emotie zet een mens in beweging. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Wat verdraagzamer worden tegenover alles wat een beetje afwijkend is. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Een samenleving die ervoor zorgt dat er voldoende geld, tijd en ruimte is om jonge kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Je echte ik is meer dan je professionele identiteit. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Waanzinnig is iemand die afwijkt van de gangbare normen. Zijn de gangbare morele en sociale normen soms niet waanzinnig? #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: De belangrijkste persoon die je kunt verliezen ben je zelf. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Er is geen weg terug naar de toekomst. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je erbovenop gaat zitten, kunnen kinderen niet groeien. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: proberen, doorzetten en volhouden loont. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Waar uitdaging is, wordt geleerd. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Het belang van het kind in plaats van het kind centraal. #frisuitdecrisis

Het nieuwe normaal: Als je wilt veranderen, zoek dan je grootste belemmering op om mee te beginnen. #frisuitdecrisis

Het nieuwe niet normaal: Na het BSN nummer worden we nu verder gereduceerd tot een QR code. #frisuitdecrisis