Categoriearchief: Leiderschap

Bouwen aan vertrouwen in de sector onderwijs

Tussen overheid en onderwijs heerst wantrouwen. Daarom is er teveel wet- en regelgeving en te weinig vrijheid voor leraren. ‘

De regels moeten losser, maar dan heeft de sector wel professionele kwaliteitsnormen nodig. En die kunnen niet van het ministerie komen, maar alleen van de professionals zelf.’  Dat zei Marc van der Meer, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt op 1 juli 2021 tijdens het CAOP webinar ‘Bouwen aan vertrouwen’. 

Ik mocht mijn visie op het vertrouwen in de onderwijssector geven.

 

Om het vertrouwen te vergroten adviseer ik het nieuwe kabinet nadrukkelijker te kijken naar de inhoud van het basisonderwijs: een breed curriculum.

Leerkrachten moeten tijd en ruimte krijgen om vanuit hun vakmanschap optimaal te kunnen bijdragen aan ‘het verder brengen’ van kind en gezin.

 

Scheuren in het fundament

Onder de titel ‘Scheuren in het fundament’ mocht ik een bijdrage leveren aan een bestuurdersbattle over de toekomst van de kinderopvang en het funderend onderwijs.

De organisatie en inhoud van het primair en voortgezet onderwijs zijn al lange tijd min of meer onveranderd. Door een aantal ontwikkelingen in de afgelopen jaren lijkt de tijd nu rijp om het stelsel kritisch onder de loep te nemen en ons af te vragen of inhoud en organisatie van het huidige onderwijs voldoende toekomstbestendig zijn.

Op initiatief van Sardes gingen bestuurders van gemeenten en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek. Zij spreken zich uit over een aantal actuele kwesties en zoeken samen naar oplossingsrichtingen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de bundel ‘Scheuren in het fundament. De toekomst van kinderopvang en funderend onderwijs’. Download deze bundel gratis.

 

Wat echt telt …

 

Na een ontdekkingsreis, die in 2016 begon met de vraag: Hoe ziet leiderschap in tijden van crisis eruit, is onlangs verschenen bij Onderwijs Maak Je Samen

In deze grensverleggende publicatie neem ik je  mee op een inspirerende ontdekkingstocht naar ons toekomstig onderwijs.

Wat echt telt’ vertrekt vanuit de grote uitdagingen voor onze samenleving en ons onderwijs. Complexe vraagstukken als gelijke kansen, segregatie, opbrengstgericht versus ontwikkelingsgericht, ontkoppeling van leven en leren, de verspilling van talent, etc. worden verkend en van een wenkend perspectief voorzien. 

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Gert Biesta kom ik in ‘Wat echt telt’ tot de conclusie dat toekomstig onderwijs draait om kinderen en jongeren levensregie te leren voeren. Onderbouwd met de wijsheid van velen presenteer ik een helder denkkader voor toekomstig onderwijs.

‘Wat echt telt’ is een boek dat ons uitnodigt om na te denken hoe onderwijs inclusiever en levensechter kan. Een boek dat gaat over de essentie van onderwijs, onze kaders en grenzen oprekt en ons uitdaagt om het samen nu ook echt anders te gaan doen. Zo werken we aan een hoopvol perspectief voor volgende generaties en de wereld.

‘Wat echt telt’ is een prikkelende beschouwing over toekomstig onderwijs, die niet mag ontbreken in de boekenkast van leraren, leiders, opleiders, bestuurders of beleidsmakers in en om het onderwijs.

Wil je weten wat anderen van dit boek vinden >>>

Je kunt ‘Wat echt telt’ hier bestellen >>>